Политика в сфере качества

1. Політика керівництва у сфері якості продукції полягає в:

— забезпеченні відповідності якості лікарських засобів, що виробляються, вимогам споживачів або вимогам замовників, що встановлені в реєстраційних досьє (нормативній документації), або вимогам національних (міжнародних) і галузевих стандартів;

— виключенні ризику для пацієнтів, пов’язаному із недостатньою небезпекою, якістю чи ефективністю лікарських засобів;

— набуванні та підтримуванні репутації виробника і постачальника якісної продукції за конкурентоспроможними цінами на національному ринку та ринку СНД;

— збільшенні доходів підприємства в результаті стабільного випуску і постачання споживачеві безпечних лікарських засобів, що задовольняють його за всіма параметрами якості і мають прийнятну ринкову ціну;

— зниженні непродуктивних витрат при виробництві лікарських засобів шляхом постійного підвищення рівня організації та управління виробництвом і покращення якості праці кожного співробітника.

2. Система якості підприємства відповідає вимогам Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2010.

3. Досягнення заявленої політики керівництва у сфері якості забезпечується тим, що:

— керівництво підприємства бере на себе відповідальність і повноваження за проведення політики у сфері якості продукції;

— керівництво підприємства вживає всі необхідні заходи щодо забезпечення розуміння, дотримання та проведення політики у сфері якості всім персоналом підприємства;

— вимоги до якості продукції однозначно і чітко відбивають вимоги споживача (реєстраційних досьє або нормативної документації) або стандартів (нормативних документів);

— встановлюються робочі контакти та система взаємодії з постачальниками сировини, матеріалів і комплектувальних виробів щодо забезпечення їх якості, а також для запобігання виникненню розбіжностей у питаннях якості та їх розв’язання у найкоротший термін;

— розробляються прогресивні технологічні процеси та операції, засоби та процеси контролю випробувань;

— технологічні процеси здійснюються в умовах, що передбачають управління якістю протягом усього виробничого циклу;

— проводиться вхідний контроль, проміжний контроль та контроль готової продукції;

— контроль та випробування для перевірки відповідності встановленим вимогам проводяться в заданих точках виробничого процесу;

— дані про якість постійно реєструються, актуалізуються і зберігаються протягом встановленого періоду часу для аналізу тенденцій розвитку вимог до якості і ефективності проведення коригувальних дій, а також для демонстрації споживачам здатності виробника забезпечити заданий рівень якості;

— здійснюються взаємодії зі споживачами продукції;

— приділяється увага підготовці персоналу всіх рівнів і підвищенню його кваліфікації, стимулюванню якісної праці.

політика в сфері якості